GLOBE programmi õpilaste keskkonnauurimuste konkurss 2013

Haridus- ja Teadusministeerium, Tartu Ülikooli Loodus- ja Tehnoloogiateaduskond ja GLOBE programm Eestis kuulutavad välja õpilaste keskkonna-alaste uurimistööde üleriigilise konkursi.

Osalema kutsutakse üldhariduskoolide 5.–12. klassi ja kutseõppeasutuste õpilasi. Oodatud on

 • looduskeskkonna problemaatikat tutvustavad õpilasuurimused;
 • veebilehed;
 • GLOBE programmi tegevust kajastavad tööd.

Töid hinnatakse kolmes vanusastmes: 5.–7., 8.–9., ning 10.–12. klassi ja kutseõppeasutuste õpilaste tööd.

Tööde esitamise tähtaeg on 17. mai 2013. a.

Paberkandjal tööd ja teesid saata aadressil: Kaido Reivelt, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, Riia 142, 51014 Tartu. Elektroonselt KetlinReisi e-posti aadressile ketlin [at] globe.ee, lisades märgusõna “keskkonnakonverents”.

Töid hindab asjatundlik žürii. Hinnatakse:

 • töö teaduslikkust, originaalsust, rakenduslikkust;
 • saadud tulemuste vastavust püstitatud eesmärkidele, analüüsi- ja üldistusoskust;
 • vormistust (etteantud mahu piiridesse jäämist, lisade, jooniste, fotode olemasolu ja otstarbekust jne);
 • kasutatud kirjanduse ja veebimaterjalide valiku otstarbekust ja viitamise korrektsust.

Žürii valib parimad tööd välja hiljemalt 12. augustiks 2013. Kõik autorid ja juhendajad kutsutakse septembris 2013 toimuvale üleriigilisele õpilaste keskkonnakonverentsile. Konverents lõpeb tublimate õpilaste autasustamisega.

Informatsioon konkursi ning tööde ja teeside täpse vormistamise kohta on kättesaadav GLOBE Eesti koduleheküljel http://globe.ee/globe/konkurss/. Küsimustega võib pöörduda Ketlin Reisi poole ketlin [at] globe.ee

Ootame rohket osavõttu.

1 thought on “GLOBE programmi õpilaste keskkonnauurimuste konkurss 2013”

 1. Siiri Kõljalg

  Tere,

  Vastavalt Globe veebilehel olevale infole (http://www.globe.ee/blog/?p=12177) pidid õpilastööde konkursi tulemused selguma 12. augustiks. Praeguseks ei ole internetis mingit infot tulemuste kohta. Kust oleks seda võimalik leida?

  Lugupidamisega,

  Siiri Kõljalg
  juhendaja

Comments are closed.