GLOBE uurimistööde konkursi 2017 tulemused

Üldistus: Imbi Henno PhD, GLOBE programmi riiklik kontaktisik

 

Haridus- ja Teadusministeerium ning GLOBE programm Eestis on alates 1999.-st aastast korraldanud üleriigilisi õpilaste uurimistööde konkursse. GLOBE programmi keskkonnaalaste uurimistööde konkursist on osa võtma kutsutud üldhariduskoolide 5.–12. klassi ja kutseõppeasutuste õpilased. Seekordsele, üheksateistkümnendale, 2017. aasta konkursile laekus kokku 27 tööd üheteistkümnest koolist. Kõik osalejad said oma teadusuuringuid tutvustada üleriigilisel õpilaste keskkonnauurimustööde konverentsil Palupera koolis, mis toimus 15.-16. septembril 2017.

Sellel aastal saatsid töid 11 kooli: Tallinna Reaalkool, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium, Tartu Jaan Poska Gümnaasium,  Läänemaa Ühisgümnaasium, Narva Keeltelütseum,  Narva Pähklimäe Gümnaasium, Saaremaa Ühisgümnaasium, Tallinna 21. Kool, Kilingi-Nõmme Gümnaasium, Keila Kool, Kääpa Põhikool.

Gümnaasiumi õpilastelt laekus 17 tööd, põhikooli õpilastelt 10 tööd, kusjuures 2 tööd on saadetud 5-7. klasside õpilaste  ja 8 tööd 8-9. klasside õpilaste poolt. Kuna osadel töödel oli 2 autorit, siis GLOBE uurimistööde konkurssi 2017 panustas 33 õpilast ja neid juhendas kokku 23 erinevat õpetajat/juhendajat.

Kõigi tööde punktid on üsna kõrged ja teineteisele lähedal. Gümnaasiumi tööd on korrektsed ja enamik töid annab teadusvaldkonda ka olulise sisendi. Õpilased on märkimisväärselt ise andmeid kogunud kui ka osanud oma teemat hästi seostada teiste andmetega.  Suured tänud kõigile õpilastele ja õpetajatele-juhendajatele suure töö ja nähtud vaeva eest.

Konverentsi toimumine sai edastatud ka pressiteatena: https://www.hm.ee/et/uudised/eesti-opilased-panustavad-keskkonnaprobleemidele-lahenduse-otsimisega-teadusesse

Uurimistööde konkursi paremus selgitati sellel aastal välja tööde retsenseerimise ja esinemise tulemuspunktide koondina.

 

Tulemused:

5.-7. klass:                            

I koht: Marie Eike Rebane  6. klass Saaremaa Ühisgümnaasium “Merekultuuriaasta 2016: Mereprügi Saaremaa randades”,  juhendaja: bioloogiaõpetaja Inge Vahter

II koht: Cathrin Benita Poopuu, 7. klass Saaremaa Ühisgümnaasium ja Kristo Kakkum, 7. klass Aste PK „Mäger (Meles meles): Bioloogia, levik. Mägra populatsiooni suurenemisega seonduvad probleemid Saaremaal”,  juhendajad: bioloogiaõpetaja Inge Vahter  ja õpetaja Ülle Soom

 

8.-9. klass

I koht: Roosmarii Sarapuu ja Liisa Õunpuu  9. klass Saaremaa Ühisgümnaasium “Tumepunane neiuvaip (Epipactis atrorubens): bioloogia ja levik Saare  maakonnas”,  juhendajad: bioloogiaõpetaja Inge Vahter

II koht: Gendra Allikmaa ja Huberta Karma  9. klass Saaremaa Ühisgümnaasium “Radioaktiivne radoon Saaremaa õhus ja selle mõõdetavus Vernier’ kiirgusmõõtjaga”,  juhendajad: bioloogiaõpetaja Inge Vahter ja füüsikaõpetaja Indrek Peil

III koht: Kirill Nitsenko 8. klass  Narva Pähklimäe Gümnaasium “Õhus orgaaniliste hõljuvainete ja tolmu sisalduse uurimine” Juhendaja:  õpetaja Jelena Tsõvareva

 

Ülejäänud tööd on esitatud eesnimede tähestikulises järjekorras         

Artem Agijevitš, Ivan Malovanenko 8. klass  Narva Pähklimäe Gümnaasium “Mageveest saadud jäävee ning töötlemata vee füüsika-keemiliste omaduste võrdlemine” Juhendaja:  õpetaja Jelena Tsõvareva

Kristina Vaarend 8. klass, Kääpa Põhikool “Minu koduümbruse metsatüüp ja seenestik”. Juhendaja: bioloogiaõpetaja Aiki Jõgeva

 

Loovtööd

I koht: Lilit Aldoja,  Greete Luhasaar 8. klass Kilingi-Nõmme Gümnaasium “Geograafiline maastikumäng”. Juhendaja:  geograafiaõpetaja Elli Altin

 

Ülejäänud tööd on esitatud eesnimede tähestikulises järjekorras         

Johannes-Aleksander Raid, Henrik Tali, 8. klass Kilingi-Nõmme Gümnaasium “Geograafiline maastikumäng”. Juhendaja: geograafiaõpetaja Elli Altin

Mark Gordin, Daniil Nikitin PK loovtöö,  Narva Keeltelütseum “Soome lahe sadama monitooring” Juhendaja:   õpetaja  Veronika Zhurina

 

10.-12- klass

 I koht: Alex Savolainen 11. klass Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium “Al-õhk patarei – lihtne ja odav konstruktsioon”.  Juhendajad: PhD Tavo Romann ja õpetaja PhD Helgi Muoni

II koht: Maike Mona Širinov 11b klass, Tallinna Reaalkool “Ravimite mõju Läänemere kirpvähkidele”, juhendajad: bioloogiaõpetaja Tiina Talvi + TTÜ MSI nooremteadur N. Kolesova

III koht: Brita Laht  11. klass Saaremaa Ühisgümnaasium “Tärklist sisaldava Maxima komposteeruva kilekoti materjali ja kolme uudse LDPE ning tselluloos-stearaadi komposiidi anaeroobne lagunemine aktiivmudas” Juhendajad: M.Sc Riinu Härmas ja  Ph.D  Anne Menert

 

Ülejäänud tööd on esitatud eesnimede tähestikulises järjekorras

 

Aleksandra Kisseljova 11. klass,  Narva Keeltelütseum “Sillamäel ja Sillamäe linna lähemal saarel Suur-Tütarsaarel Soome lahe rannikul kasvavate ühesuguste rannikutaimede vegetatsiooni teoreetiline võimalus” Juhendaja: bioloogiaõpetaja Juri Afanasjev

Brigite Vaarask 11a klass, Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium “Kodutiigi suurselgrootute uurimine”.  Juhendaja: õpetaja Tiina Sõber

Ceitlin Cy Adamson 11. klass Keila Kool “Kliimamuutuste mõju Läänemere jäämustritele”. Juhendaja: geograafiaõpetaja Lii Sepp

Erik Sven Pärtin 11d klass  Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium “Jahiulukite toitmine ja jälgimine”. Juhendaja:  PhD Helgi Muoni

Erki Mõtt, 11 klass  Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium “Magusained meie toidus ja jookides” Juhendaja: õpetaja  Helgi Muoni

Johanna Hansing 11d klass “Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium “Kasside hoiukodud ja hoiukodude pakkumine”.  Juhendaja: Tiiu Laane

Johanna Madleen Rodima 11 klass, Tallinna Reaalkool “Kostivere karstinähtuste majanduslik ja rahvapärimuslik mõju ümbruskonnale”, juhendaja: geograafiaõpetaja Piret Karu

Jürgo-Mattias Vanajuur 11a klass, Tallinna 21. Kool “Taastuvenergia tootmine ja rakendamine piesoelektrilise efekti kaudu Tallinna 21. Kooli näitel” Juhendaja: õpetaja Anne-Ly Lään

Kadri Ott 11. klass,  Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium “Kutsika kasvamine ja kasvatamine” Juhendaja: bioloogiaõpetaja Tiina Sõber

Karl Erik Märtson 11a klass, Tallinna Reaalkool “Kassipidamisviisid Eestis ja nende võimalik mõju looduslikule loomastikule, juhendajad: bioloogiaõpetaja Kersti Veskimets ja DVM Madis Leivits

Laura Liivrand 11. klass Keila Kool “Energiaühistute potensiaal elektri- ja soojusenergia väiketootmisel”. Juhendaja: geograafiaõpetaja Lii Sepp

Liina Vesilind 11b klass, Tallinna Reaalkool “Tuulemäe talu mullastiku analüüs”, juhendaja: geograafiaõpetaja Piret Karu

Mattias Jaak Koppel 11.d ja Annamaria Krull 11.a  Tartu Jaan Poska Gümnaasium ja  Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium “Ravimite tekkelugu ning ravimite kasutamise erinevused Tartu Jaan Poska ja Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi õpilaste seas”. Juhendajad: Einike Reinvelt ja PhD Helgi Muoni

Piia Tomingas 11. klass, Läänemaa Ühisgümnaasium “Roheka õõskeele populatsioonidünaamika Eestis ja Keemu rannaniidul. Muutliku hooldamise mõju liigi arvukusele Keemu rannaniidu näitel”. Juhendajad: Imbi Raudkivi (geograafiaõpetaja), Mall Vainola (bioloogiaõpetaja), Ilona Lepik (seirespetsialist, Keskkonnaamet)