GLOBE aastaseminar 2018

Tänavune seminar toimus 7.-8. detsembril 2018 Tartus.

Reedel, 7. detsembril koguneti Maaülikoolis ja tutvuti sealsete loodusteaduslike kogudega Ronald Laarmaa juhtimisel.
Fr. R. Kreutzwaldi 5 (D-korpus)

Elurikkuse ja loodusturismi õppetool 

Külastati Eesti suurimat Soon- ja sammaltaimede herbaariumit. Kollektsioon sisaldab: 160 000 soontaimede herbaarlehte, 29 000 eksemplari samblaid, 1300 õppeherbaariumi herbaarlehte ning 1300 seemnenäidist ligi 700 taksoni kohta (andmed 2016. novembri seisuga). Vt: https://kogud.emu.ee/?p=2&id=14

Külastati Mullamuuseumit. Vt: https://kogud.emu.ee/?p=2&id=6

Külastati Entomoloogilist kogu. Putukate kogu on moodustunud paljude kutseliste entomoloogide üle 50 aasta väldanud nii faunistilise kui ka biosüstemaatilise uurimistöö tulemusena. Lisaks nendele on instituudis deponeeritud rida erakollektsioone: P. Lackschewitzi, W. Peterseni, F. Sintenise, J. Miländeri, R. Suurpere kogud. Entomoloogilistes kogudes on koku üle 850 000 säilitusühiku, nende hulgas ligi 3000 tüüpeksemplari (holo-, para- ja lektotüüpi).Vt:  https://kogud.emu.ee/?p=2&id=12

Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool

Külastati teaduslaboratooriume: hüdrokeemia ja settekeemia labor ning hüdrobioloogia labor. Tutvustatakse järvede uurimiseks vajalikke vahendeid. Hüdrobioloogia laboris tutvustatakse Eesti järvede planktonit ja planktoni uurimiseks vajalikke vahendeid. Vt: https://kogud.emu.ee/?p=2&id=5


19:30 Õhtusöök GLOBE kogukonnale

Laupäeval, 8. detsembril koguneti Vanemuise 46-s ja räägiti GLOBE aastal toimunust ja uue aasta plaanidest
Vanemuise 46-327

10:00 Jaan Pärn – Looduse hüved linnastunud ühiskonnas
11:00 GLOBE 2018 aasta kokkuvõte, 2019 aasta plaanid ning võimalused
12:00 kohvipaus
12:30 Imbi Henno ettekanne
13:30 arutelu 
14:00 seminari lõpetamine