Kuidas alustada

GLOBE programmiga saavad liituda kõik Eesti üldhariduskoolid. Liitumiseks tuleb saata vastavasisuline (vabas vormis) koolijuhi poolt digitaalselt allkirjastatud kiri e-posti aadressile  globe.eesti@gmail.com. Taotluses tuleb tuua välja koolis GLOBE tegevuste eest vastutava(te) õpetaja(te) meiliaadressid ja õpetatavad ained. 

Koolil on mõõtmiste alustamiseks aega 12 kuud alates globe.gov lehele kasutaja lisamisest. Kui selle aja vältel kool andmeid ei edasta, siis loetakse konto inaktiivseks ja soovi korral tuleb uuesti liituda.