Asukoha uuring

(käsiraamat on valikuliselt tõlgitud “GLOBE programmi õpetaja käsiraamatust” (GLOBE ProgramTM Teacher’s Guide”, Second edition 1996) ja selle täiendusväljaandest (GLOBETM 1997 Supplement))

Sissejuhatus asukohauuringutesse

 • Ülevaade ….. 6-4
 • Ettevalmistused välitöödeks ….. 6-5
 • Õppimise eesmärgid ….. 6-5
 • Õpilaste hindamine ….. 6-6

Protokollid

 • Kuidas asukohauuringut läbi viia ….. 6-9
 • Asukohauuring GPS-vastuvõtja abil ….. 6-11
 • GPS uuring. Andmeleht ….. 6-15

Materjalid õppetundideks

 • Suhteline ja absoluutne suund ….. 6-18
 • Töö nurkadega ….. 6-26
 • GPS mõõtmised kohas, kus satelliidisignaal on blokeeritud ….. 6-32
 • Andmeleht ….. 6-35
 • Milline on õige vastus? ….. 6-36
 • GPS mõõtmised. Ajamõõtmiste andmeleht ….. 6-41
 • GPS mõõtmised. Ajavahede esinemissageduse andmeleht ….. 6-43

Lisad

 • GPS mõõtmised. Kooli asukoha plaan ….. 6-46
 • Sõnastik ….. 6-47