Mõõtevahendid

Uutele liitunud koolidele anname pärast esmast koolitust üleandmise-vastuvõtuakti alusel vahendid põhimõõtmistega alustamiseks. Juba liitunud aktiivsetele koolidele anname võimalusel juurde vahendeid kõikide sfääride mõõtmiste teostamiseks.

Vahendite soovi korral täida vorm SIIN.
Hetkel vahendite tellimist plaanis ei ole.

GLOBE vahendite spetsifikatsioon ja soovitused asuvad SIIN.

GLOBE spetsifikatsioonile vastavaid vahendeid on võimalik hankida mitmest kohast:
TFA Baromeetrid, termomeetrid, psühromeetrid – ehituspoed.

Erinevad õppevahendid nagu psühromeetrid, sademete kogujad, veekeemia testkomplektid, Vernier’i andmekogujad: http://total.ee/

Meteoroloogiline onn: https://www.forestry-suppliers.com/product_pages/products.php?mi=64951&itemnum=89129

Andmete usaldusväärsuse tagamiseks on oluline kasutada GLOBE spetsifikatsioonile vastavaid vahendeid ja vahendi purunemise korral soovitame hankida asemele sama tootja vahend.