2015.a. konverents

Toimus Rakke Gümnaasiumis 18.-19. september 2015.a

Tulemused

Kokku laekus 33 tööd (36 õpilast, 33 juhendajat). Põhikoolist on 10 tööd, sellest 5 tööd 5-7. klassist ja 5 tööd 8-9. klassist,  kokku 13 õpilaselt. Gümnaasiumist on 23 õpilase 23 tööd.

I  grupp  5. – 7. klass  
Koht Uurimustöö Retsensentide keskmine hinnang

(max 75 punkti)

I Martin Vesberg  5. klass Saaremaa Ühisgümnaasium “Kaelus-turteltuvi, Streptopelia decaocto Kuressaares”,  juhendajad: õpetajad Inge Vahter ja Mart Mölder 74
II Lisanna-Lee Leiman 7. klass Saaremaa Ühisgümnaasium “Trühvlid kui Eestis vähetuntud Seeneriigi asukad”,  juhendaja: õpetaja Inge Vahter 70
III Roosmarii Sarapuu ja Liisa Õunpuu 7. klass Saaremaa Ühisgümnaasium “Koolikoti raskusest ja selle võimalikust mõjust kasvava organismi lülisambale”,  juhendaja: õpetaja Inge Vahter 68

Ülejäänud tööd on esitatud eesnimede tähestikulises järjekorras

 • Arbo Amanov 5.klass Sonda Kooli  “Uljaste järve kalastik”, juhendaja  Merle Poll, Sonda Kooli õpetaja
 • Sander Teras 6. klass Saaremaa Ühisgümnaasium “Harilik šaakal (Canis aureus): bioloogia ja levik looduses”,  juhendaja: õpetaja Inge Vahter
II grupp 8-9. klass  
Koht Uurimustöö Retsensentide keskmine hinnang

(max 75 punkti)

I Karl Hendrik Tamkivi, 8. klass Saaremaa Ühisgümnaasium “Saaremaa kodudes kasutatavad elektrilambid”,  juhendajad: õpetajad Inge Vahter ja Indrek Peil 75
II Raido Kiss  8. klass, Kääpa kool “Õhu ammoniaagisisalduse määramine Kääpa Põhikooli ümbruses ja võrdlus teiste koolidega”, juhendajad: Marko Kaasik TÜ vanemteadur ja õpetaja Aiki Jõgeva 72
III Markus Talvik 8. klass Tallinna Merekalda Kool  “Lindude pesitsustingimuste loomine koduaias”,  juhendaja: Martin Talvik, TTÜ üliõpilane 67

Ülejäänud tööd on esitatud eesnimede tähestikulises järjekorras

 • Andre Lõhmus ja Janno Vähi 8.klass Palupera Põhikool  “Tahma sisaldus õhus Palupera kooli ümbruses”, juhendaja õpetaja Arvet Silk
 • Diana Alt ja Elo Nõmm 8. klass Saaremaa Ühisgümnaasium “Skolioos ja selle teadlikkusest lastevanemate hulgas”,  juhendaja: õpetaja Inge Vahter
 

 

 

 

III  grupp 10. – 12. klass

 
Koht Uurimustöö Retsensentide keskmine hinnang

(max 75 punkti)

I Marie Mari Maasik  11 klass, Tallinna Reaalkool “”Äikesesageduse võrdlus Eestis maakonniti ning meteoroloogilised põhjused aastatel 2010–2013” “, juhendajad: geograafiaõpetaja Piret Karu (Tallinna Reaalkool) 72
I Agnes Äkke 12 Saaremaa Ühisgümnaasium “Väetamise mõju dilämmastikoksiidi emissioonile Porijõe valgla lammiservadel”,  juhendajad:  õpetaja Inge Vahter ja Tartu Ülikooli teadur Jaan Pärn 72
II Kaspar Mölderi,12. klass Saaremaa Ühisgümnaasium “Kormorani toitumisest Saaremaal”,  juhendajad: õpetajad Inge Vahter ja Mart Mölder 71
II Kristiina Joon  11. klass, Tallinna Reaalkool “Pinnavee orgaanilise aine hüdrofoobsete ja hüdrofiilsete omaduste uurimine kõrgsurvevedelikkromatograafilisel meetodil Pirita jõe näitel”, juhendaja: Viia Lepane (Tallinna Tehnikaülikool) 71
III Killu Asu 11. klass, Tallinna Reaalkool “Harku järve vee kvaliteedi uurimine hüdrokeemiliste parameetrite põhjal sügis-talvel 2014-2015”, juhendajad: Marika Viisimaa TTÜ keemiatehnika instituudi teadur,  Inna Kamenev, TTÜ keemiatehnika instituudi dotsent 70

Ülejäänud tööd on esitatud eesnimede tähestikulises järjekorras

 • Birgit Kruus 11. klass, Keila Kool “Elektri tootmine Eestis”, juhendaja: õpetaja Lii Sepp
 • Carl Sander Kiir 12. klass Saaremaa Ühisgümnaasium uurimistöö “Varblased Kuressaares”, juhendajad: õpetajad Inge Vahter ja Mart Mölder
 • Dan-Erik Roosve klass, Tallinna Reaalkool “Lämmastiku ja fosfori mõju hariliku skorpionsambla ja täht-kuldsambla klorofülli fluorestsentsile”, juhendaja: TLÜ nooremteadur Martin Küttim, TLÜ nooremteadur Liisa Umbleja,, õpetaja Kersti Veskimets (Tallinna Reaalkool)
 • Elo Johanna Kuklane 11. klass, Tallinna Reaalkool “Lihhenoindikatsioonilised muutused Tallinna õhu saastatuse hindamisel võrreldes 2006. aastaga”, juhendaja: õpetaja Andres Raa.
 • Evelin Kondratjeva 11.klass Tartu Annelinna Gümnaasium “Tahvelarvutite rakenduse mõju tartu annelinna gümnaasiumi 6. klassi õpilaste rabateemaliste teadmiste arengule”, juhendajad: õpetaja Evald Sepp ja Igor Bitov
 • Hanna Reti Tõnisson 11. klass, Tallinna Reaalkool “Nahkhiirte liigid ja arvukus Lääne- ja Raplamaa talvituspaikades”, juhendaja: õpetaja Andres Raa ja loodusteadlane Matti Masing
 • Kirill Rodionov kl Narva Keeltelütseum “Kodumaine raps ja sellest biokütuse tootmine: Eesti perspektiiv või utoopia”,  juhendaja: õpetaja Juri Afanasjev
 • Kristel Truuts klass Tartu KJPG “Mikroobid õpilaste kätel”,  juhendaja: õpetaja Tiina Sõber – Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium, õpetaja; õpetaja Evald Sepp – Tartu Kivilinna Kool,  Silver Türk –TÜ, Mikrobioloogia instituudi teadur
 • Kristiin Koll 11.klass Tartu KJPG “Isevalmistatud kreemide ja poekreemide koostisained ning nende võrdlus”, juhendaja: Tiiu Laane
 • Laura Jakobson 11.klass, Tallinna Reaalkool “Puukborrelioosi ja puukentsefaliidi leviku muutused Eestis 1971–2013 sõltuvalt looduslikest teguritest”, juhendaja: geograafiaõpetaja Piret Karu.
 • Liis Sepandi 11.klass Paide Gümnaasium “Vee mööduva kareduse määramine ja võrdlemine kraanivee ja allikavee näitel”, juhendaja: õpetaja Merika Einma
 • Mairis Õispuu 11.klass Rakke Gümnaasium “Rakke gümnaasiumi õpetajate toitumisharjumused”, juhendaja: õpetaja Mariliis Võsu
 • Maksim Russu 11.klass Narva Keeltelütseum “Ökoloogilise saastatuse ohud seoses ühistranspordi hulga suurenemisega Narva linnas”,  juhendaja: ühiskonnaõpetuse õpetaja Niina Varaksina
 • Maria Jemeljanova klass Narva Keeltelütseum  “Eestis toodetud lehmapiimade koostise ja mikrobioloogiliste näitajate võrdlus”,  juhendajad: bioloogia õpetaja Svetlana Anissimova ja Triinu Visnapuu, geneetika teadur, Tartu Ülikool
 • Maria Kuzmina 10.klass Narva Keeltelütseum “Narva Victoria Bastioni nahkhiired”,  juhendajad: õpetaja Svetlana Anissimova ja  loodusteadlane Matti Masing
 • Mart Veerus klass, Tallinna Reaalkool “Nutitelefonide ekraanide bioloogiline reostus”, juhendaja: Lenne Nigul (Tallinna Tehnikaülikool), õpetaja Kersti Veskimets (Tallinna Reaalkool)
 • Rainer Rajaste 11.klass Rakke Gümnaasium “Energiajookide populaarsus Rakke gümnaasiumi õpilaste seas ja nende mõju tervisele”, juhendaja: Janar Rückenberg
 • Tauri Põlluäär, 12.klass Saaremaa Ühisgümnaasium “Meriforellid Jämaja ojas”, juhendajad: õpetajad Inge Vahter ja Mart Mölder

Ülevaate koostas Imbi Henno