2016.a. konverents

Toimus Suure-Jaani Gümnaasiumis 16.-17. septembril 2016.a

Tulemused

Sellel aastal saatsid töid Tallinna Reaalkooli, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi, Keila Kooli, Narva Keeltelütseumi, Kääpa Kooli, Kuressaare Gümnaasiumi, Saaremaa Ühisgümnaasiumi, Hugo Treffneri Gümnaasiumi, Rakvere Reaalgümnaasiumi, Viljandi Gümnaasiumi, Tartu Kivilinna Kooli ja Kiviõli Vene Kooli õpilased.

Gümnaasiumi õpilastelt laekus 12 tööd, põhikooli õpilastelt 10 tööd, kusjuures 3 tööd on saadetud 5-7. klasside õpilaste ja 7 tööd 8-9. klasside õpilaste poolt. Kuna osadel töödel oli 2 autorit, siis GLOBE uurimistööde konkurssi 2016 panustas 27 õpilast ja neid juhendas kokku 29 erinevat õpetajat/juhendajat.

Tulemused:

5.-7. klass:

I koht: Sander Teras, 7. klass Saaremaa Ühisgümnaasium “Pliidid Saaremaa kodudes”, juhendajad: õpetajad Inge Vahter ja Indrek Peil

II koht: Martin Vesberg 6. klass Saaremaa Ühisgümnaasium “Tutt-tiir: bioloogia, levik ja arvukusSaaremaal“, juhendajad: õpetaja Inge Vahter ja loodusvaatleja Mati Martinson

III koht: Martin Vesberg 6. klass, Torm Vatsfeld, 7. klass Saaremaa Ühisgümnaasium “Suvine aialinnupäevik 2015 Saaremaa koduaedades”, juhendaja: õpetaja Inge Vahter

8.-9. klass

I koht: Diana Alt ja Elo Nõmm 9. klass Saaremaa Ühisgümnaasium “Pisikese teod Saaremaa rannaniitudel”, juhendajad: õpetaja Inge Vahter ja malakoloog Piret Kiristaja

II koht: Feridee Sevostjanov ja Iris Kirs, 8. klass Saaremaa Ühisgümnaasium “Harilik kopsusamblik (Lobaria pulmonaria): bioloogia, ohustatus ja levik saare maakonnas Mustjala vallas”, juhendaja õpetaja Inge Vahter

III koht: Raido Kiss 9. klass, Kääpa kool “Õhu ammoniaagisisalduse võrdlus erineva loomade arvuga farmide ümbruses”, juhendajad: Marko Kaasik TÜ vanemteadur ja õpetaja Aiki Jõgeva

Ülejäänud tööd on esitatud eesnimede tähestikulises järjekorras

 • Andreas Eskor 8. klass Tartu Kivilinna Kool “Tartumaa edelaosa haudelinnustiku uurimine”, juhendajad: MSc Teele Paluots ja koolipoolne juhendaja Taimi Ruusmäe
 • Diana Ragni ja Ksenija Volkova 8.klass Kiviõli Vene Kooli “Müra mõju taimede kasvule”, juhendaja füüsika õpetaja Leonid Gashkov
 • Laima Šusta, 8. klass Tallinna Reaalkool “Merekarbid loodusliku uurimisobjektina interdistsiplinaarse praktilise töö arendamisel”, juhendaja: Darja Lavõgina, Tartu Ülikooli Keemia Instituudi orgaanilise keemia õppetooli vanemteadur
 • Rebeca Lember ja Diana Ley 8. klass Kuressaare Gümnaasium “Kuressaare linnaruumi ja lähiümbruse valgusreostus”, juhendaja: Maie Meius MTÜ Oesel Studium.

10.-12- klass

I koht: Kai-Brith Kalda 11. klass Tallinna Reaalkool “Akendest langeva päikesekiirguse mõju elumaja küttekulule ja valgustatusele Eesti näitel”, juhendajad: geograafiaõpetaja Piret Karu ja TTÜ kütte ja ventilatsiooni õppetooli professor Hendrik Voll

II koht: Eva-Maria Tõnson, 11. klass Hugo Treffneri Gümnaasium “Hoonestatud alade tuvastamine ERS-2, ENVISATI JA SENTINEL-1 tehisavaradarite andmetelt”. Juhendajad: Tartu Observatoorumi teadur Kaupo Voormansik, Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpetaja Eha Paabo

III koht: Liisa Sakerman 11. klass, Tallinna Reaalkool “Suviodra umbrohtumus ja terasaak sõltuvalt mullaharimisviisist mahe- ja tavaviljeluses.” , juhendaja: bioloogiaõpetaja Erkki Otsman + Karli Sepp Põllumajandusuuringute Keskuse peaspetsialist, + Marje Särekanno Põllumajandusuuringute Keskuse peaspetsialist

Ülejäänud tööd on esitatud eesnimede tähestikulises järjekorras

 • Hanna Nõmm, 11.klass Rakvere Reaalgümnaasium “Fotosünteesi sõltuvus valguse intensiivsusest”. Juhendaja bioloogiaõpetaja Tiina Sirelpuu
 • Karsten Mändar 11. Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium “Eestis käibeloleva raha mikrobioloogiline puhtus aastal 2015”, juhendajad: Tiina Sõber – Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium ja õpetaja Epp Sepp –TÜ.
 • Ketriin Murrik ja Liisa Puu, 12. klass Viljandi Gümnaasium “Viljandi järve ümbruse mullad ja allikate mõju nende kujunemisele”. Juhendajad Kadri Suislepp ja Ave Vitsut, Viljandi Gümnaasiumi keemiaõpetaja.
 • Leonhard Alexander Lukas, 11. klass Keila Kool “Tahmasisaldus õhus Keila, Põlva, Palupera ja Kääpa näitel”. Juhendaja: Lii Sepp, Keila Kooli õpetaja Marcus-Oliver Jaaniste, 11. Keila Kool “Õhusaastest maailmas ja Eestis Keila, Tallinna ja Pärnu näitel”. Juhendaja: Lii Sepp, Keila Kooli õpetaja
 • Maria Kuzmina 11. klass Narva Keeltelütseum “Narva Victoria Bastioni kasemattide ja galeriide renoveerimistööde läbiviimise mõju seal elutsevate nahkhiirte talvitumise tingimustele”, juhendajad: õp Svetlana Anissimova ja Matti Masing, bioloog
 • Marie Johanna Univer, 12. klass Viljandi Gümnaasium “Lämmastiku sisaldus taimedes Viljandi järve äärsete allikate läheduses” Juhendaja Ave Vitsut, Viljandi Gümnaasiumi keemiaõpetaja.
 • Marta Mikkor, 12. klass Viljandi Gümnaasium “Teadusteater kui aktiivõppemeetod”. Juhendaja Ave Vitsut, Viljandi Gümnaasiumi keemiaõpetaja.
 • Tiina Soots,12. klass Saaremaa Ühisgümnaasium “Hommikuste õhutemperatuuride mõõtmistest Saaremaal Lääne-Saare vallas Koimla külas aastatel 1973-2015”, juhendaja õpetaja Inge Vahter

Üldistus: Imbi Henno PhD, GLOBE programmi riiklik kontaktisik