2010.a. sügisseminar

Toimus 10.-11. detsembril 2010.a. Tartus, Vanemuine 46 õppehoones

Kava

Esimene päev, reede, 10.12.2010

KELLAAEG TEGEVUS
11.00 – 12.00 Saabumine
12.00 – 13.00 Uued projektid ja kampaaniad GLOBE-s 2011.a.
13.00 – 14.15 Lõuna
14.15 – 15.45 Süsinikuringe, sissejuhatus (Prof. Tõnu Oja, TÜ)
15.45 – 16.00 Kohvipaus
16.00 – 17.45 Uurimuslik ope ja GLOBE projekt Süsinikuringe (tutvustus ja praktiline töö)
17.45 – 18.30 PISA 2009 tulemused (Imbi Henno)
19.00 GLOBE aastaseminari koosviibimine

Teine päev, laupäev, 11.12.2010

KELLAAEG TEGEVUS
09.00 – 10.30 Projekti Süsinikuringe praktiline töö II
10.30 – 10.45 Kohvipaus
10.45 – 12.30 Vernieri andmekogujate kasutamine Susinikuringe projektis
12.30 – 13.30 Lõuna
13.30 – 14.30 GLOBE projekt Bioomid ja aastaajad
14.30 – 15.00 Kokkuvõte
15.00 – 15.30 GLOBE: projektid ja tööplaan 2010/2011
15.30 Lõpetamine