2011.a. kevadseminar

GLOBE õpetajate kevadseminar 2011

Seminar toimus laupäeval, 12. märtsil kell 10.30-16.00 Võrus, Kubija hotellis.

Käsitlesime kahte teemat:

1. Uurimuslik õpe ja uurimistööde tegemine GLOBE programmis.

2011. aasta sügisest algab üleminek uuendatud põhikooli ja gümnaasiumi riiklikutele õppekavadele. Uue õppekava järgi võib gümnaasiumi lõputunnistuse anda vaid õpilasele, kes on sooritanud gümnaasiumi jooksul lõpueksamiga võrdväärse uurimustöö või praktilise töö.
GLOBE on välja töötanud metoodika ja õppematerjalid uurimistööde tegemiseks ja uurimusliku õppe rakendamiseks. GLOBE Eesti koostöös Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonnaga pakub:

  • Keskkonnamõõtmiste tegemiseks tarvilikke tööjuhendeid ja mõõtevahendeid;
  • Sisulist ja materiaalset tuge uurimusliku õppe rakendamisel ning uurimistööde juhendamisel ja läbiviimisel
  • Otsekontakte Tartu Ülikooli teadurite ja õppejõududega;

Seminaril tehakse läbi näidistund uurimusliku õppe rakendamisest, tutvustatakse GLOBE metoodilisi materjale ning võimalusi, kuidas GLOBE Eesti saab koole uurimusliku õppe ja uurimistööde tegemisel toetada.

2. Õhu optilise läbipaistvuse mõõtmiste ja õhu tahmasisalduse mõõtmiste koolitus.

Koolitus on mõeldud 28.03 – 09.04 toimuva atmosfääri läbipaistvuse mõõtmise kampaania ning kavandatava õhu tahmasisalduse mõõtmise kampaania läbiviimiseks.

Päevakava

10.30 Avasõnad. Mis või kes on GLOBE Eesti.
11.00 Uurimuslik õpe, GLOBE projekti Süsinikuringe näitel.
12.30 GLOBE uurimistööde tegemise mudel
13.00 Lõuna
14.00 GLOBE protokollid ja mõõtmised
15.00 Koolitus: tahma kontsentratsiooni ja atmosfääri optilise läbipaistvuse mõõtmised.
15.45 Kokkuvõte päevast. Arutelu. Projektid ja tööplaan 2011.