GLOBE programmi õpilaste keskkonnauurimuste konkurss 2012

Haridus- ja Teadusministeerium, Tartu Ülikooli Loodus- ja Tehnoloogiateaduskond ja GLOBE programm Eestis kuulutavad välja õpilaste keskkonna-alaste uurimistööde üleriigilise konkursi.

Osalema kutsutakse üldhariduskoolide 5.–12. klassi ja kutseõppeasutuste õpilasi. Oodatud on

  • looduskeskkonna problemaatikat tutvustavad õpilasuurimused;
  • veebilehed;
  • GLOBE programmi tegevust kajastavad tööd.

Töid hinnatakse kolmes vanusastmes: 5.–7., 8.–9., ning 10.–12. klassi ja kutseõppeasutuste õpilaste tööd.

Tööde esitamise tähtaeg on 18. mai 2012. a.

Paberkandjal tööd ja teesid saata aadressil: Kaido Reivelt, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, Riia 142, 51014 Tartu. Elektroonselt Ketlin Piiri e-posti aadressile ketlin [at] globe.ee, lisades märgusõna “keskkonnakonverents”.

Töid hindab asjatundlik žürii. Hinnatakse:

  • töö teaduslikkust, originaalsust, rakenduslikkust;
  • saadud tulemuste vastavust püstitatud eesmärkidele, analüüsi- ja üldistusoskust;
  • vormistust (etteantud mahu piiridesse jäämist, lisade, jooniste, fotode olemasolu ja otstarbekust jne);
  • kasutatud kirjanduse ja veebimaterjalide valiku otstarbekust ja viitamise korrektsust.

Žürii valib parimad tööd välja hiljemalt 31. juuliks 2012. Parimad autorid kutsutakse 21.-22. septembril 2012 Keila Koolis toimuvale üleriigilisele õpilaste keskkonnakonverentsile. Konverents lõpeb tublimate õpilaste autasustamisega.

Informatsioon konkursi ning tööde ja teeside täpse vormistamise kohta on kättesaadav GLOBE Eesti koduleheküljel http://globe.ee/globe/konkurss/. Küsimustega võib pöörduda Ketlin Piiri poole ketlin [at] globe.ee

Ootame rohket osavõttu.

Leave a Comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga