Eesti õhusaaste uurimise projekt 2013: registreerumine avatud

Juba teist aastat järjest käivitavad Eesti Füüsika Selts ja GLOBE Eesti üldhariduskoolidele suunatud keskkonnaprojekti Eesti õhusaaste mõõtmiseks ja uurimiseks, mis on esinduslik nii geograafiliselt kui ka erinevate asukohatüüpide (linn, asustatud maapiirkond, suurematest inimasulatest kauge maakoht) lõikes.

Teaduslikel alustel keskkonnamõõtmisi on Eesti koolid teinud juba aastaid – keskkonnaprogrammi GLOBE raames (www.globe.ee) mõõdetakse ja uuritakse atmosfääri, biomeetria, hüdroloogia, fenoloogia ja mullastiku omadusi. Tuleval aastal jätkame 2012. aastal edukalt alguse saanud mõõtmiskampaaniat, kus on võimalik saada ülevaade oma kodukoha õhu saastatusest.

Programmi raames mõõdame NO2, O3, NH3, SO2 ja tahma sisaldust õhus kõigil aastaaegadel. Eesmärgiks on teada saada:

§  Kui palju intensiivne põllumajandus, heitvesi ja jääkmuda pikaajalise keskmisena kohalikku õhku saastab (NH3);

§  kuidas levib ning muundub linna- ja maanteesaaste (NO2, O3);

§  kui märgatavad on väävlirikaste kütuste põletamise tagajärjed kohalikus ja laiemas mastaabis (SO2);

§  saastetasemed erinevates kohtades (k.a. Prantsusmaal) ja lokaalse ja kaugkande osakaal (tahm).

NO2, O3, NH3, SO2 mõõdetakse passiivkogujatega ja tahma tahmamõõtjaga, mis toimetatakse osalevatele koolidele posti teel. Projekti raames teevad koolid 2013. aasta jooksul neli mõõtmisseeriat, ühe mõõtmisseeria pikkus on 2 nädalat.

Omalt poolt pakume

§  Osalemisvõimalust reaalses teadustöös, millel on üle-Eestiline tähtsus;

§  tasuta mõõtmisvahendeid;

§  koolitust õpetajatele jaanuarikuus (soovituslik eelkõige uutele kampaaniaga liitunud koolidele);

§  Atmosfääripäevi kampaaniaga värskelt liitunud koolides. Esineb Teadusbuss ja viiakse läbi nii õpilastele kui ka õpetajatele suunatud koolitus;

§  juhendeid mõõtmiste läbiviimiseks koos selgitustega mõõtmiste vajalikkuse ja tulemuste interpreteerimise kohta;

§  koostööd Prantsusmaa GLOBE koolidega tahma mõõtmisel;

§  koostööd teadlastega tulemuste analüüsimisel.

Üheks eelduseks osalevale koolile on sobivad tingimused mõõtmiste läbiviimiseks. Passiivsete kogujate puhul (4 tk, iga saasteaine jaoks) on oluline, et leitaks väljas avatud õhuga koht puu, posti, hoone vms küljes umbes 2 meetri kõrgusel, kuhu mõõtjad kaheks nädalaks riputada. Tahmamõõtja eripäraks on mehhanism, mis ei tööta miinuskraadidel, mistõttu on talvisel mõõtmisperioodil tarvis mõõtjat hoida siseruumides, kuid õhku koguva vooliku ots hoida väljas.

Mõõtmiskampaaniale kutsume registreeruma nii 2012. aasta kampaanias osalenuid kui ka uusi koole! Soovituslik on kampaaniasse kaasata õpilased 9. – 12. klassist. Registreerumiseks sisestage oma kooli andmed vormi.Tähtaeg registreerumiseks on 14. jaanuar. Osalevate koolide arv on piiratud.

Küsimuste tekkimisel kontakteeruge Ketlin Reisiga ketlin@globe.ee või 55688670.

Projekti toetab Keskkonnainversteeringute Keskus.

Koostööpartneriteks on Eesti Keskkonnauuringute Keskus ja Tartu Ülikool.

Leave a Comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga