Uurimistööde konverentsi tulemused

Seekordsele, kahekümnendale, 2018. aasta konkursile  saatsid töid 10 kooli: Tallinna Reaalkool, Miina Härma Gümnaasium, Narva Keeltelütseum, Narva Kesklinna Gümnaasium, Saaremaa Ühisgümnaasium, Tapa Gümnaasium, Kilingi-Nõmme Gümnaasium, Keila Kool, Kääpa Põhikool, Viljandi Paalalinna Kool. GLOBE uurimistööde konkurssi 2018 panustas 16 õpilast ja neid juhendas kokku 20 erinevat õpetajat/juhendajat.

Uurimistööde konkursi paremus selgitati välja tööde retsenseerimise ja esinemise tulemuspunktide koondina.  Kõigi tööde punktid on üsna kõrged ja teineteise lähedal. Õpilased on märkimisväärselt ise andmeid kogunud kui ka osanud oma teemat hästi seostada teiste andmetega. Suured tänud kõigile õpilastele ja õpetajatele-juhendajatele suure töö ja nähtud vaeva eest.
Tulemused

5.-7. klass:                             

I koht: Kennet Puiestee 6. klass Saaremaa Ühisgümnaasium “Brahhiopoodid – kivistised Saaremaa pankrannikutel”, juhendajad: bioloogiaõpetaja Inge Vahter ja Sirje Azarov    

8.-9. klass

I koht: Kalev Kaasik 9. klass Saaremaa Ühisgümnaasium “Suitsu- ja räästapääsukeste loendusest Saaremaal Pihtla vallas aastatel 1995 ja 2017”, juhendajad: bioloogiaõpetaja Inge Vahter

II koht: Eeva Vitsut 9. klass Viljandi Paalalinna Kool “Karula järve vaba veepeegli suuruse hindamine välivaatluste ja AutoCad arvutiprogrammi abil”, juhendajad: õpetaja Mariann Mitt ja Ave Vitsut

III koht: Torm Vatsfeld 9. klass Saaremaa Ühisgümnaasium “Kuressaare jahisadama faarvaatri vallide ja laiamadala linnustik ja selle muutused aastatel 2000-2017”, juhendajad: bioloogiaõpetaja Inge Vahter ja Mati Martinson

Loovtööd

I koht: Katre Nool 8. klass, Kääpa Põhikool “Kääpa kool Eesti taimevaramu projektis ja herbaariumi koostamine”. Juhendaja: bioloogiaõpetaja Aiki Jõgeva

10.-12- klass

I-II koht: Andreas Must 11. klass, Tallinna Reaalkool “Üldfosfori ja nitraatlämmastiku sisalduse spektrofotomeetriline määramine Tallinna lahe rannikuvees”, juhendajad: keemiaõpetaja Andres Kangro ja PhD Viia Lepane (TTÜ)

I-II koht: Betty Abel 11 klass, Tapa Gümnaasium “Glüfosaadi analüüsimetoodika arendamine – lihtne massispektromeetriline meetod”, juhendajad: Max Hecht, Tõiv Haljasorg ja bioloogiaõpetaja Aivi Leimann           

III koht:  Sander Roosalu 11 klass, Tallinna Reaalkool “Harjumaa õpperajad ja nende sobivus Tallinna koolide õuesõppe toetamiseks”, juhendaja: geograafiaõpetaja Piret Karu Ootame järgmistel aastatel osalema rohkem õpilasi  ja eriti just põhikooli õpilaste hulgast. Õpilased saavad hea baasi ja esinemiskogemuse gümnaasiumi uurimistööde koostamiseks ja esitamiseks. Põhikooli õpilasi võiks innustada mõttearendusega “Minu esimene teadus”. Selle idee käis välja Ülle Kikas. Kõik õpilased, kes osalesid ka Jõulumäe õppe-ekspeditsioonil,   omavad head ettekujutust, kuidas uurimistööd peavad olema üles ehitatud ja neid võiks innustada järgmisel aastal ka GLOBE uurimistööde konverentsil osalema.See oli hea mõte liita uurimistööde konverents õppe-ekspeditsiooni toimumisega.

Kokkuvõtte koostas Imbi Henno