Atmosfääriuuringud

Kuigi atmosfääri uurimisel on olulised paljud aspektid, on põhilisteks mõõtmisteks, millele keskendume, pilvetüübid ja pilvisus, õhutemperatuur ja sademed.

Atmosfääriuuringutega seotud GLOBE käsiraamat on siin jagatud kahte ossa alljärgnevate sisukordadega(käsiraamat on valikuliselt tõlgitud “GLOBE programmi õpetaja käsiraamatust” (GLOBE ProgramTM Teacher’s Guide”, Second edition 1996) ja selle täiendusväljaandest (GLOBETM 1997 Supplement)):

Tere tulemast atmosfääriuuringutele!

 • Üldine sissejuhatus ….. 2-4
 • Praktiline ülevaade atmosfääriuuringutest ….. 2-5
 • Tähtsamad mõisted ….. 2-6
 • Välitöödeks valmistumine ….. 2-8
 • Eesmärgid õppimisel ….. 2-9
 • Õpilaste hindamine ….. 2-9
  Protokollid

 • Kuidas atmosfääriuuringuid läbi viia ….. 2-12
 • Protokoll 1: Pilvede tüüp ….. 2-14
 • Protokoll 2: Pilvisus ….. 2-15
 • Protokoll 3: Sademed (vihm) ….. 2-16
 • Protokoll 4: Tahked sademed 2-18
 • Protokoll 5: Ööpäevane maksimaalne, minimaalne ja jooksev õhutemperatuur ….. 2-21

Materjalid õppetundideks …… 2-24

 • Pilvede vaatlemine, kirjeldamine ja määramine ….. 2-25
 • Pilvisuse hindamise simulatsioon ….. 2-30
 • Instrumentide kapi ….. 2-32
 • Termomeetri ehitamine ….. 2-36
 • Termomeetri ehitamise ülesandeleht ….. 2-41
 • Maa, õhk ja vesi ….. 2-45
 • Pilvevaatlus ….. 2-47
  Lisad

 • Lisa 1: Pilvede tüübid ….. 2-49
 • Lisa 2: Instrumentide kapi joonised ….. 2-53
 • Lisa 3: Sõnastik ….. 2-56