Biosfäär: maakate ja biomeetria

Maakatte uuringutega seotud materjalid on jagatud alljärgnevalt(käsiraamat on valikuliselt tõlgitud “GLOBE programmi õpetaja käsiraamatust” (GLOBE ProgramTM Teacher’s Guide”, Second edition 1996) ja selle täiendusväljaandest (GLOBETM 1997 Supplement)):

Maakatte/bioloogia uuringud. Üldine tutvustus ….. 4-5

 • Protokollid
   Kuidas viia läbi maakatte ja bioloogia uuringuid ….. 4-11

  • GLOBE vaatluskohad ….. 4-11
  • Modifitseeritud UNESCO Klassifikatsioonisüsteem (MUC) ….. 4-15
   Protokoll 1: Maakatte kaardistamine ….. 4-21

  • 1. Käsitsi klassifitseerimine ….. 4-22
  • 2. Etalonideta klassifitseerimine (unsupervised classification) programmiga MultiSpec ….. 4-24
  • 3. Etalonaladega klassifitseerimine (supervised classification) programmiga MultiSpec ….. 4-25
   Protokoll 2: Maapealsed vaatlused ja biomeetria ….. 4-26

  • 1. Teie kooli 30 x 30m suuruse bioloogia vaatluskoha ja 90 x 90 m suuruse maakatte vaatluskoha väljamõõtmine ….. 4-27
  • 2. Dominantsete ja kaasdominantsete liikide määramine ….. 4-29
  • 3. Biomeetria ….. 4-32
 • Materjalid õppetundideks ….. 4-46
   Silmaodüsseia ….. 4-47

  • Algajad: Kaugseire mõiste ….. 4-47
  • Keskaste: Kaardi digitaliseerimine ….. 4-50
  • Edasijõudnud: Informatsiooni digitaliseerimine ….. 4-53
   Oleks nagu kuum! ….. 4-62

  • Algaste: Soojusseire ….. 4-62
  • Keskaste: Valevärvi kujutised ….. 4-65
  • Edasijõudnud: Kujutiste lahutusvõime ….. 4-67
 • Avastuste ala ….. 4-72
   Kohavaatlus ….. 4-74

  • Algaste ….. 4-74
  • Keskaste ….. 4-77
 • Aastaajalised muutused bioloogia vaatluskohas ….. 4-83
   Lisad.

  • Maakatte-bioloogia andmeleht ….. 4-86
  • Sõnastik ….. 4-89