Biosfäär: maakate ja biomeetria

Kõik elusolendid sõltuvad biosfäärist. Olenemata sellest, kas see on varjupaik, elukoht või toit, mõjutab maakattetüüp otseselt seal elavaid loomi. Biosfäär on jagatud kahte valdkonda: tehislik ja looduslik. Tehislikud maakattetüübis hõlmavad järgmisi alasid: linna ja kaubandus-, põllumajandus- ja transport. Looduslike alade hulka kuuluvad: kõrbed, metsad, veekogud ja mitmed muud looduslikud elupaigad.

Biosfääris on erinevaid protokolle, kuid maakatteuuringud koosnevad kahest komponendist:

  1. töö satelliidipildi ja kaugseireandmetega
  2. mõõtmised ja maakattetüübi kaardistamine.

Mõõtmisteks on loodud andmelehed, et hinnata maakattetüüpi, domineerivaid liike, mõõta puude kõrgusi.

  1. Andmeleht maakatte uurimiskoha defineerimiseks: Maakate_andmeleht1
  2. Andmeleht võrade katvuse ja alustaimestu katvuse määramiseks: Maakate_andmeleht2

MUC-koodi määramise tabel asub SIIN

Biosfääri materjal on saadaval SIIN