Hüdroloogia

Vesi on eluks vajalik ressurss ja paljude oluliste keemiliste reaktsioonide komponent. Need reaktsioonid aitavad kujundada maad ja muuta veekogude koostist. Veeringe mõjutab paljusid teisi looduslikke protsesse.

GLOBE programmis mõõdetakse mitmeid näitajaid: veekogu seisund, vee läbipaistvus, veetemperatuur, lahustunud hapnik, elektrijuhtivus, pH väärtus, leeliselisus, nitraadid.

  1. Andmeleht vaatluskoha defineerimiseks tuleb täita esmakordsel mõõtmisel igas vaatluskohas: Hydrosfaar_andmeleht1
  2. Andmeleht GLOBE hüdrosfääri mõõtmisteks: Hydrosfaar_andmeleht2