Hüdroloogia

Hüdroloogia mõõtmisi puudutavad materjalid on jagatud kahte ossa alljärgnevate sisukordadega(käsiraamat on valikuliselt tõlgitud “GLOBE programmi õpetaja käsiraamatust” (GLOBE ProgramTM Teacher’s Guide”, Second edition 1996) ja selle täiendusväljaandest (GLOBETM 1997 Supplement)):

Tere tulemast hüdroloogiauuringutesse!

 • Üldine sissejuhatus ….. 3-4
 • Välitöödeks valmistumine ….. 3-7
 • Ülevaade õppetegevusest ….. 3-8
 • Eesmärgid õppimisel ….. 3-8
 • Õpilaste hindamine ….. 3-9
  Protokollid

 • Kuidas hüdroloogia-uuringuid läbi viia ….. 3-11
 • Veeproovi vôtmine ….. 3-14
 • Protokoll 1: Vee temperatuur ….. 3-16
 • Protokoll 2: Lahustunud hapnik ….. 3-19
 • Protokoll 3: pH ….. 3-23
 • Protokoll 4: Leeliselisus ….. 3-27
 • Protokoll 5: Vee elektrijuhtivus ….. 3-29
 • Protokoll 6: Vee läbipaistvus ….. 3-31

Materjalid õppetundideks ….. 3-35

 • Jalutuskäik veekogu äärde ….. 3-36
 • Valgala mudel ….. 3-39
 • Protokollide täitmise harjutamine ….. 3-42
 • Nähtamatud reisijad ….. 3-50
 • Ph mäng ….. 3-53
 • Kes võivad siin elada? ….. 3-56
  Lisad

 • Lisa 1: Kemikaalide komplekt lahustunud hapniku määramiseks ….. 3-60
 • Lisa 2: Kemikaalide komplekt leeliselisuse määramiseks ….. 3-61
 • Lisa 3: Kemikaalide komplekt nitraatide määramiseks ….. 3-62
 • Sõnastik ….. 3-64