Maa kui süsteem: GLOBE25 õppekogumik

GLOBE Eesti 25 sünnipäeva puhul valmis meie ühine teos “Maa kui Süsteem. GLOBE 25 õppekogumik”. Kogumik koosneb kahest suuremast osast. Esimeses osas on toodud GLOBElaste lood ja GLOBE ajalugu. Teine osa koosneb neljast peatükist, kus on sfääride lõikes esitatud teoreetiline tutvustav materjal, tööjuhendid ja andmelehed GLOBE mõõtmiste teostamiseks.Kogumiku veebiversioon asub siin