Pedosfäär ja mullad

Mulla uuringutega seotud materjalid on jagatud alljärgnevalt(käsiraamat on valikuliselt tõlgitud “GLOBE programmi õpetaja käsiraamatust” (GLOBE ProgramTM Teacher’s Guide”, Second edition 1996) ja selle täiendusväljaandest (GLOBETM 1997 Supplement)):

Tere tulemast mulla uuringutesse

 • Sissejuhatus ….. 5-5
 • Ülevaade mõõtmistest ….. 5-7
 • Valmistumine välitööks ….. 5-9
 • Õppimise eesmärgid ….. 5-9
 • Õpilaste hindamine ….. 5-10
 • Protokollid ….. 5-11

 • Esimene osa: Kuidas teostada mullakirjeldamist ….. 5-13
   Protokoll 1: Mulla kirjeldamine välitööl ….. 5-17

  • Ülesanne A: Mulla kirjeldus ….. 5-17
  • Ülesanne B: Täiendava informatsiooni kogumine vaatluskoha kohta ….. 5-19
  • Ülesanne C: Mullaproovide võtmine ….. 5-20
   Protokoll 2: Mulla omaduste laboratoorne analüüs ….. 5-22

  • Ülesanne A: Proovide ettevalmistamine ja ruumtiheduse mõõtmine ….. 5-23
  • Ülesanne B: pH ….. 5-25
  • Ülesanne C: Mullaosakeste suurusjaotus (mulla lõimis) ….. 5-26
 • Teine osa: Mulla niiskus ja temperatuur ….. 5-28
 • Ettevalmistused ….. 5-28
 • Mulla niiskuse vaatluskoht ….. 5-28
 • Mullaproovide kogumise strateegiad ….. 5-29
   Protokoll 1: Mulla niiskuse gravimeetriline määramine ….. 5-32

  • Ülesanne A: proovide kogumine ….. 5-33
  • Ülesanne B: mullaproovide kaalumine ja kuivatamine ….. 5-33
  • Ülesanne C: andmete esitamine ….. 5-34
   Protokoll 2: Mulla infiltratsioonivõime ….. 5-36
   Protokoll 3: Mulla temperatuur ….. 5-40
 • Materjalid õppetundideks ….. 5-43

 • Vee liikumine mullas ….. 5-44
 • Lisad

Lisa 1: Informatsioon mulla omaduste kirjeldamiseks ….. 5-51