Pedosfäär ja mullad

Pinnas leiduvad erinevad komponendid võivad oluliselt muuta selle võimet säilitada vett, toitaineid. Andmete kogumine piirkonna mulla temperatuuri, niiskuse ja keemiliste omaduste kohta on oluline erinevate valdkondade teadlastele.

  1. Mulla kirjeldamise uurimiskoha defineerimine ja mullaprofiili (horisontide) kirjeldamine: Pedosfaar_andmeleht1
  2. Mulla niiskuse ja temperatuuri uurimiskoha defineerimine Pedosfaar_andmeleht2
  3. Mulla temperatuuri mõõtmine Pedosfaar_andmeleht3
  4. Mulla niiskuse määramine sügavkaeves gravimeetrilisel meetodil: Pedosfaar_andmeleht4
  5. Mulla pH mõõtmine: Pedosfaar_andmeleht5