Mõõtmised

GLOBE programmi juhendid ja protokollid on keskkonnauuringuteks kasutatavad koolides üle maailma.

Õpilased ja harrastajad on tänaseks sisestanud GLOBE andmebaasi üle 200 miljoni andmepunkti. GLOBE programmi mõõtmised annavad õpilastele teadmised ja oskused uurimisküsimuste püstitamiseks ja Maa kui süsteemi paremaks mõistmiseks.

Kliima muutub pidevalt ja andmete kogumine sama metoodika alusel aitab paremini analüüsida ja mõista keskkonnaga seonduvaid nähtuseid. Andmete võrreldavuse tagamiseks tuleb protokolle järgida, kasutada spetsifikatsioonidele vastavaid vahendeid ning edastada andmeid pidevalt GLOBE andmebaasi.

GLOBE mõõtmised ja vaatlused on jagatud Maa sfääride alusel nelja gruppi: