Kuidas liituda GLOBE programmiga

GLOBE programmiga saavad liituda kõik Eesti üldhariduskoolid. Liitumiseks tuleb saata vastavasisuline (vabas vormis) koolijuhi poolt digitaalselt allkirjastatud kiri e-posti aadressile  globe.eesti@gmail.com. Taotluses tuleb tuua välja koolis GLOBE tegevuste eest vastutava(te) õpetaja(te) meiliaadressid ja õpetatavad ained. 

Programmiga liitunud koolidele korraldatakse esmane koolitus/tutvumispäev, kus kooli õpetajatele (ja õpilastele) tutvustatakse programmi võimalusi. Koolitused toimuvad maakonnakeskustes või veebi teel. Aastal 2021 on uutel õpetajatel võimalus läbida ingliskeelne koolitus globe.gov lehel.

Koolil on mõõtmiste alustamiseks aega 12 kuud alates globe.gov lehele kasutaja lisamisest. Kui selle aja vältel kool andmeid ei edasta, siis loetakse konto inaktiivseks ja soovi korral tuleb uuesti liituda.

Olete teretulnud liituma meie sõbraliku ja toimeka perega!