Üritused

GLOBE Eesti iga-aastased üritused on GLOBE õpilaste uurimistööde konverents, GLOBE õppe-ekspeditsioon ja GLOBE õpetajate seminar. Lisaks tehakse aeg-ajalt väliskülastusi teistesse GLOBE riikidesse ja korraldatakse riigisiseseid eriüritusi ja koolide külastusi.