2000.a. konverents

Toimus Rõngu Keskkoolis 28.-29. aprill 2000.a

Tulemused

Kõik

Pealkiri Autor(id) Juhendaja(d) Kool(id) Klass Koht
Kilingi-Nõmme keskkond Laura Altin Elli Altin Kilingi-Nõmme Gümnaasium
Kas samblikud tulevad tagasi? Marko Miir Leelo Lõune; Malle Mattisen Rakke Gümnaasium
Vee elektrijuhtivuse sõltuvus lahustunud lisanditest Alvar Vool Rein Kahusk Voore Pôhikool
Rõngu valla muldade happelisus Margus Savisaar; Raivo Russak Mare Tina; Arvet Silk Voore Pôhikool
Laimjala valla kaevuvete kvaliteedist 1999. aastal Ingrid Liiv Veljo Volke; Inge Vahter Saaremaa Ühisgümnaasium
Pungade uurimine Maiki Marjak Leida Lepland Abja Gümnaasium
Lindude pesitsemisvõimalustest talu õues ja aiamaal Jaanika Ailt Ly Valdmaa; Pilvi Ailt Suure- Jaani Gümnaasium
Metsastatud karjääride loomastik Kalev Normak Mall Schmidt Kohtla-Järve Järve Gümnaasium
Rahuste rannaniidu taimkattest ja linnustikust 1999. aastal Anu Lepik Veljo Volke; Inge Vahter Saaremaa Ühisgümnaasium
Satelliidikujutise uurimine programmi MultiSpec abil Kaupo Iher Kiira Aaviksoo; Hilja Iher Viira Põhikool
Taevakehad, mis ohustavad meie Planeeti Urmo Võsa Hilje Nurmsalu C.R. Jakobsoni nim. Gümnaasium
Energia kasutamine ja säästmine kodus ja koolis (SPARE projekti kokkuvõte) Kaidi Lehtmets Hilje Nurmsalu C.R. Jakobsoni nim. Gümnaasium
Põlevkivi – õnn või õnnetus? Anu Aun; Pille-Riin Rahe; Mari-Liis Rahe Mall Schmidt, Tiina Erala Kohtla-Järve Järve Gümnaasium
Jäätmekäitlusest Eestis ja Lääne-Virumaal Triinu Visnapuu Mare Hirtentreu Vinni-Pajusti Gümnaasium
Tartu Raadi lennuväli ja selle saastatus endise NSVL armee poolt ning mõju põhjavetele Mart Kägu; Tanel Toots Helgi Muoni Tartu Kivilinna Gümnaasium
Autotranspordi mõju atmosfäärile. Õhusaaste mõõtmised Kuressaare-Kuivastu maanteel 1999. aasta suvel Hando Henno Inge Vahter; Indrek Peil Saaremaa Ühisgümnaasium
Õhu saastajad ja võimalused saaste
vähendamiseks Valuoja kooli ümruses
6. klass Valuoja Põhikool
Eesti ja Tšehhi sademete võrdlus Karmen Kivila Malle Mattisen Rakke Gümnaasium
Pilved Viljandi kohal Maria Vainurm Hilje Nurmsalu C.R. Jakobsoni nim. Gümnaasium
Escherichia coli – inimese soole mikroob Dmitri Teperik Irina Krjukova Kiviõli Vene Gümnaasium
Tšernobõl Julia Kašintseva Paide Gümnaasium
Rõngu jõele puhkekoha rajamise võimalikkusest jõe vee puhtuse seisukohast Erki Eensalu Mare Tina; Arvet Silk Rõngu Keskkool
Emajõgi Tartu linna elukeskkonna kujundajana läbi aegade Kristjan Rooni Sirje Janikson Tartu  Noorte Loodusmaja