2011.a. konverents

Toimus Paide Gümnaasiumis 23. – 24. september 2011.a

Tulemused

Välja on toodud viis esimest kohta igas hinnatud vanuserühmas. Edasi on järjekord moodustatud klasside järgi.

10. – 12. klass

Koht Pealkiri Autor(id) Juhendaja(d) Kool(id) Klass
1. „Temperatuuri mõjust merisiia marjale“ Oscar End

 

Õp Mart Mölder Saaremaa Ühisgümnaasium 12.
2. „Eesti, Soome ja Norra ilmateadete täpsuse võrdlus Tallinna näitel“ Leo Kristopher Piel Õp Piret Karu Tallinna Reaalkool 11.
3. “Süsihappegaasi sisaldus kooliruumides ja selle mõju tervisele” Ave Eerma Õp Ly Valdmaa Suure-Jaani Gümnaasium 11.
4. “Saarlaste mõõtmetest” Piret Metsamäe Õp Mart Mölder Saaremaa Ühisgümnaasium 12.
5. “Käepärastest materjalidest superkondensaatori valmistamine” Taavi Oja PhD Tavo Romann, õp Helgi Muoni Tartu Kivilinna Gümnaasium 12.
“Ilmaennustamine ja -teated” Ats-Ainar Sauendi Õp Sirje Kereme Kuressaare Gümnaasium 10.
“Sündivus ja suremus aastatel 1860 – 2011 minu emapoolses Ohaka suguvõsas” Kevin Schultz Ene Schultz, õp Sirje Kereme Kuressaare Gümnaasium 10.
“Kodutud loomad kui probleem meie ühiskonnas, võimalikud põhjused ja lahendused” Kaisa Silluste Õp Sirje Kereme Kuressaare Gümnaasium 10.
“Tervislik eluviis tänapäeva ühiskonnas ning inimeste suhtumine sellesse” Vilmar Uljas Õp Sirje Kereme Kuressaare Gümnaasium 10.
“Härra Serge de Nimes” Maria Lapšina, Elina Muravjova, Liliya Chalenko Õp Larissa Semjonova, õp Olga Vereshchagina Pärnu Vene Gümnaasium 10.
“Электромагнитная обстановка в помещениях учебного центра” Анастасия Лысенко, Вероника Тюленева Õp Геннадий Медков Narva Kutseõppekeskus 10., 11.
“RRG siseõhk enne ja pärast sundventilatsioonile üleminekut” Birgit Karus Õp Tiina Sirelpuu Rakvere Reaalgümnaasium 11.
“Sinialliku järve ökoloogilise seisundi hindamine seoses Pärsti valla arengukava ellurakendamisega” Anne-Mai Liigand Õp Ave Vitsut Viljandi Paalalinna Gümnaasium 11.
“Kuidas elad, GLOBE?” Kadi Hirv Õp Aiki Jõgeva Võru Kreutzwaldi Gümnaasium 11.
“Põhjavesi, selle olukord ja kasutamine Läänesaarte alamvesikonna suurimatel saartel” Kevin Soon Õp Sirje Kereme Kuressaare Gümnaasium 11.
“Veiste tähtsus Matsalu rahvuspargi pärandkoosluste hooldamisel ja säilitamisel” Teele Meriste Õp Sirje Kereme, õp Marje Loide

 

Kuressaare Gümnaasium 11.
“Metssigade (Sus Scrofa) toitumisharjumused” Mattias Loos Õp Marika Karden-Raud Võru Kreutzwaldi Gümnaasium 11.
“Lumikate. Lumikatte mõju Türi haljastusele” Kaisa Lõhmus Õp Sirje Haav Türi Gümnaasium 11.
“Välistemperatuuri mõju sisetemperatuurile Türi Gümnaasiumi näitel” Kärt Semm Õp Sirje Haav Türi Gümnaasium 11.

 8. – 9. klass

Koht Pealkiri Autor(id) Juhendaja(d) Kool(id) Klass
1. “Lindude talvitumisest kahel 2009/2010 ja 2010/2011. a. külmal talvel Kuressaares” Kaspar Mölder Õp Inge Vahter, õp Mart Mölder, loodusvaatleja Mati Martinson

 

Saaremaa Ühisgümnaasium 8.
2. “Valge-toonekure (Ciconia ciconia) bioloogiast ja levikust ning pesitsemisest Saare maakonnas” Hanna Tuus Õp Inge Vahter Saaremaa Ühisgümnaasium 8.
3. “Looduslikust tasakaalust Võrumaa ilveste ja metskitsede näitel” Janeli Pelska Õp Aiki Jõgeva Kääpa Põhikool 8.
4. “Sõrves talvituvad merikotkad” Karl Eik Rebane Loodusvaatleja Mati Martinson, õp Inge Vahter, õp Mart Mölder Saaremaa Ühisgümnaasium 8.
5. “Saare maakonna päevalehtedes ilmunud loodus- ja keskkonnateemalised artiklid 2010. aastal” Gerda Nelis Õp Reet Igav, õp Inge Vahter

 

Saaremaa Ühisgümnaasium 9.
“Kooliruumide mikroklimaatiliste parameetrite mõju uurimine VIII klasside õpilaste töövõimele” Diana Sokurova Õp M. Jemeljanov, õp J. Tsõvareva Narva Pähklimäe Gümnaasium 8.

5.-7. klass

Koht Pealkiri Autor(id) Juhendaja(d) Kool(id) Klass
1. “Saaremaa maod” Mart Mölder Õp Inge Vahter, õp Mart Mölder sen. Saaremaa Ühisgümnaasium 5.
2. “Kuldnoka (Sturnus vulgaris) bioloogiline ülevaade ja kevadine saabumine Saare maakonda aastatel 2001-2011” Miikael Tuus Õp Inge Vahter, Hanna Tuus, 8. klass Saaremaa Ühisgümnaasium 5.
3. “Loodusmärkide abil talve ennustamise võimalustest” Robin Mäetalu Õp  Inge Vahter Saaremaa Ühisgümnaasium 5.
4. “Siniraa (Goracias garrulus) bioloogiline ülevaade ja pesitsemisest Eestis aastatel 2000-2010” Aleks Lesk Õp  Inge Vahter, harrastusornitoloog, EOÜ liige Olev Lüütsepp Saaremaa Ühisgümnaasium 6.
5. “Puhtad käed – tervise pant” Ilona Dmitrijeva, Kristina Tšvanova Õp Jelena Tsõvareva Narva Pähklimäe Gümnaasium 5.
“Ropendamine alaealiste keskkonnas” Jelizaveta Jerjomina, Jelena Tõsjatova Õp Jelena Tsõvareva Narva Pähklimäe Gümnaasium 5.
“Сон пятиклассника” Сушкевич Юлия, Синега Регина Õp Цыварева Елена Дмитриевна Narva Pähklimäe Gümnaasium 5.
“Hüüdnimega Kuzja toreda džungarikese elu” Aleksandr Stepanov Õp Jelena Tsõvareva Narva Pähklimäe Gümnaasium 5.
“Kahe ristmiku maksimaalne-keskmine müranivoo võrdlus” Helena Ellermaa, Merilin Mänd Õp Ülle Soom Aste Põhikool 6.
“Lemmikloomade eest hoolitsemine lähtuvalt seadustest” Harlis Siinor Õp Sirje Kereme Kuressaare Gümnaasium 6.
“Mahepõllumajandus Eestis ja mujal maailmas, Lepiku talu näitel Saaremaal” Kusti Aavik Õp Sirje Kereme Kuressaare Gümnaasium 6.
“Reostuskoormus Keila linnale ja jõele autovoogude loendamise tulemuste põhjal aastatel 2005 ja 2011 Keila sillal” Erik Dzotsenidze, Karel Kulp, Rasmus Pitkänen Õp Lii Sepp Keila Kool 7.