2013.a. konverents

Toimus Narva Humanitaargümnaasiumis 27.-28. september 2013.a

Tulemused

10.-12. klass
Koht Pealkiri Autor Juhendaja Kool Klass
1 “Aegna saare rannajoon ja selle muutus 1900-2012” Sander Varbla Piret Karu Tallinna Reaalkool 11
2 “Euroopa naaritsa (Mustela luterola) taasasustamine Saaremaale” Hanna Tuus Inge Vahter, Riina Lillemäe Saaremaa Ühisgümnaasium 10
3 “Haha arvukusest Vaikadel viimasel sajandil” Karl Eik Rebane Mart Mölder, Inge Vahter Saaremaa Ühisgümnaasium 10
4 “Gümnaasiumiõpilaste suhtumine globaalprobleemidesse ja selle muutumine 1991-2012” Martin Talvik Piret Karu Tallinna Reaalkool 11
5 “Taimkatte sõltuvus jõeoru geomorfoloogiast Vääna jõe alamjooksu näitel” Helina Torv Piret Karu, Urve Ratas Tallinna Reaalkool 11
“Gümnaasiumiõpilaste taskuelektroonika kui ravimresistentsuse geene kandvate bakterite võimalik allikas” Rando Mändar Tiina Sõber, Siiri Kõljalg Tartu Kivilinna Gümnaasium 11
“Tahma sisaldus 2012. aastal ja seda mõjutavad tegurid” Kaari Muldma Mare Murs Rakvere Reaalgümnaasium 11
 “Tahma sisaldus Kuressaare õhus” Bäbby Täht Mart Mölder Saaremaa Ühisgümnaasium 12
“Balti ja Eesti elektrijaamades kasutatava põlevkivi mõju Narva puhtale õhule” Tatjana Ljubimtseva Sergei Sharkov, Svetlana Anissimova Narva Humanitaargümnaasium 11
“Emakala toitumisest” Mihkel Raud Mart Mölder Saaremaa Ühisgümnaasium 12
“Türi tehisjärve ja Pärnu jõe hüdroloogilised vaatlused” Sergei Gudov Sirje Haav Türi Ühisgümnaasium 11
“Päikesepaneelide tootlikkusest ja kasumlikkusest kohalikes majapidamistes” Marilin Tumanski Silva Jürisoo Paide Gümnaasium 11
“Bernoulli seaduse õigsuse katseline tõestamine” Alissa Beljankova, Alina Beljankova Larissa Semjonova Pärnu Vene Gümnaasium 10
“Pilk teismeliste suitsetamisharjumustesse” Darja Krasnoumova Svetlana Anissimova Narva Humanitaargümnaasium 10
“Saaremaa ümbruse merede soolsus ja läbipaistvus” Senta Sepp Mart Mölder Saaremaa Ühisgümnaasium 12
 “Valgusreostus Keila, Saue ja Tallinna näitel” Egle Kruus Reeno Reeder Keila Kool 12
“Erinevate suuhooldusvahendite mõju kaariest põhjustavale Staphylococcus aureus bakterile” Viktoria Belinskaja Juri Afanasjev Narva Humanitaargümnaasium 11
“Maavarad, nende kaevandamine ja selle mõju keskkonnale ning inimestele Eestis ja Lihula vallas” Egert Indres Marje Loide Lihula Gümnaasium 11
8.-9. klass
Koht Pealkiri Autor Juhendaja Klass
1 “Taimedevaheline konkurents ja äratundmine rapsi (Brassica napus) näitel” Tõnis Tamme Sirgi Saar Tallinna Ühisgümnaasium 9
2 “Õhu tahmasisaldus Kääpa Põhikooli ümbruses” Gaidleen Nedo Aiki Jõgeva Kääpa Põhikool 8
3 “Hulkuvad kassid: haiguste levitajad ja loomade murdjad” Kaili Põder Gerda Nelis, Inge Vahter Saaremaa Ühisgümnaasium 8
4 “E. Coli ja enterokokkide arvukus Saaremaa supluskohtades 2011-2012” Helena Ellermaa, Merilin Mänd Ülle Soom Aste Põhikool 8
5 “Kahjulikud ained kosmeetikas: “Eestis toodetud kosmeetika on loodussõbralik!”” Aleksandra Tihhomirova Nelli Avdeeva Narva Humanitaargümnaasium 9
5.-7. klass
Koht Pealkiri Autor Juhendaja Klass
1 “Punahirvest kui invasiivsest liigist ja tema tegevusest Saaremaal Eikla Jahiseltsi maadel” Lisanna-Lee Leiman Inge Vahter Saaremaa Ühisgümnaasium 5
2 “Ohud lindude sügisrändel: akendesse lendamisest” Karl Hendrik Tamkivi Inge Vahter Saaremaa Ühisgümnaasium 6
3 “Metskitsest ja Saaremaa sokkude sarvedest” Diana Alt, Elo Nõmm Mart Mölder Saaremaa Ühisgümnaasium 6