GLOBE õppeekspeditsioon 2020

23. GLOBE õppeekspeditsioon toimus 10.-13. augustil Sammuli Puhkekülas Viljandimaal.
Korraldajateks olid Kilingi-Nõmme Gümnaasium (Elli Altin), Rakvere Reaalgümnaasium (Agne Jõgis), GLOBE vilistlased ja GLOBE Eesti.

Eriline ekspeditsioon toimus suuresti vabas õhus ja videoettekandega esines Brian Campbell NASAst.

GLOBE ekspeditsioonil kogutud andmete põhjal valmis 7 raportit, mis esitati GLOBE IVSS 2021 konkurssile

Relationship between mire peat and its plants

An investigation of freshwater macroinvertebrates to assess water quality at Lake Viljandi

Ecological status of macrophytes in Lake Viljandi (Sammuli)

NATURAL ENERGY AROUND US: A study of movement of energy in natural ecosystems surrounding Sammuli Holiday Village

Soil erosion on the slope of the primeval valley of Lake Viljandi

The impact of ecological factors on the quality of water

Hydrology of Lake Viljandi

Toetajad

Keskkonnainvesteeringute Keskus

Haridus- ja Teadusministeerium

Ameerika Ühendriikide Suursaatkond

Eesti Teadusagentuur