GLE 2018 Iirimaal

2018. aasta ülemaailmne ekspeditsioon toimus Iirimaal Killarneys ja see keskendus teemale “Mägi, mets ja vesi: kohatunnetuse arendamine”. Kõik õpilased osalesid enda uurimistööde põhjal koostatud ettekannetega ja õhtuti oli võimalus enda riiki esitleda kultuuriõhtutel. Lisaks ettekannete pidamisele ja kultuuriprogrammile osalesid õpilased kolmel hommikul välitöödel Killarney rahvuspargis.

Eestist osales oma ettekandega kolm õpilast: Uku Andreas Reigo Miina Härma gümnaasiumist tutvustas uurimistööd „Tehisjärved kui saasteallikad Haage paisjärve ja Ropka veehoidla näitel“. Roosi Ahas Tartu Katoliku Hariduskeskusest esines ettekandega teemal  „Rabataimestiku fenoloogia ja seosed veetasemega“. Kerstin Rätt Kääpa põhikoolist tutvustas oma töö „Võrumaa järvede fütoplanktoni funktsionaalse mitmekesisuse varieeruvus“ tulemusi.

Õpilasi saatsid Laura Altin Tehnoloogia töögrupi liikme ja Eesti koordinaatorina, Elli Altin kogenud GLOBE õpetajana ja Imbi Henno riikliku kontaktisikuna.