GLOBE Euraasia aastaseminar 2011

Imbi Henno Haridus- ja Teadusministeeriumist koostas Ukrainas Kiievis aset leidnud konverentsist järgneva memo:

Üritus toimus: Riikilikus ökoloogia- ja looduskeskuses (National Ecology and Nature Center, Kiev, Vyshgorodska St. 19)

Eestit esindasid: Imbi Henno – GLOBE kontaktisik riigi tasandil, HTM; Kaido Reivelt – GLOBE koordinaator, TÜ; Ketlin Piir – GLOBE Eesti projektijuht, TÜ üliõpilane.

Seminar koosnes kahes osast:

  1. 1.- 3. juuni riikide ülevaade GLOBE tegevustest ja  tulevaste koostööprojektide arutelu
  2. 4.- 6. juuni GLOBE Euraasia rahvusvaheline õpetajakoolitus; uued mõõtmised ja interaktiivsed tegevused, õppimine ja õpetamine.

2.juuni

GLOBE Euraasia aastaseminari avasid GLOBE Ukraina esindajad- Volodymyr Verbytskyj ja Ukraina Haridusministeeriumi esindaja,  GLOBE programmi juhid USAst – Andy Tasker ja Teresa Kennedy ning GLOBE Euraasia juhid – Matthijs Begheyn ja Diana Garasic.

Üritusel osales 19 Euroopa riiki  ja USA. Kõikide riikide esindajad andsid ülevaate nende riikide GLOBE tegevustest ja mõõtmistest. Samuti tutvustati uusi riikidevahelisi partnerlusprojekte (Näiteks Tšehhi ja Horvaatia koolide vaheline käivitunud koostööprojekt).

Senine UK koordinaator Andy Tasker oli valitud uueks GLOBE peadirektoriks ja ta asus tööle 6. juunist 2011 Boulderis, USA-s. Andy Tasker tutvustas oma uusi ideid GLOBE programmi tegevustest.

  1. Toimusid arutelud ja läbirääkimised koostööuuringute korraldamise küsimustes järgmistes töögruppides:

–          aerosoolid (juhtis: Danielle de Staerke – Prantsusmaa)

–          ilma & kliima (juhtis: Andy Tasker UK)

–          süsiniku ringe (juhtis: Dana Votápková Tšehhi)

–          fenoloogia (juhtis: Diana Garasic Horvaatia)

2. Arutleti teemadel:

–          kuidas laiendada ja parandada koostööd teadlastega;

–          koolidevaheline koostöö;

–          Euroopa õpilaskonverents;

–          kommunikatsioon;

–          kuidas kasutada õpilasuurimuste GLOBE mudelit.

3. Õhtul istutati puid kohalikku parki.

3. juuni

1. Arutleti regiooni tulevikku ja arenguid järgmistes töögruppides:

–          koolitused ja professionaalne areng  (juhtis: Andy Tasker UK);

–          kommunikatsioon ja PR  (juhtis: Farid Hamdan);

–          Noorte kokkusaamine (juhtis: Matthijs Begheyn);

–          rahastamine (juhtis: Diana Garasic Horvaatia).

2. Aerosoolide ja tahmamõõtmiste kampaaniat tutvustasid  Danielle de Staerke (GLOBE Prantsusmaa) ja Kaido Reivelt (GLOBE Eesti)

3. GLOBE ja Google Earth seoseid tutvustas Fedor Surkov (Rostovi Riiklik Ülikool, GIS-Tehnoloogia keskus. Venemaa)

4. Chris Stewart ESAst (The European Space Agency (ESA)) tutvustas riike, mis osalevad ja missioone ESAs (ESA, Earth Observation Programmes), samuti uusi interaktiivseid õppematerjale koolidele (ESA Climate Change Initiative and other collaboration possibilities http://www.esa.int/esaCP/index.html). Eesti kirjutas koostööleppele ESAga alla juunis  2007.

Peale lõunat toimus:

5. Arutelu uue GLOBE kodulehe teemal

6. Phaenoneti tutvustas Ruedi Gygli (GLOBE Šveits).

7. Euroopa GLOBE juhtkomitee valimised. Eesti  GLOBE koordinaator Kaido Reivelt TÜ-st valiti kuueliikmelisse Euroopa GLOBE juhtkomiteesse. Eesti, kui tubli ja aktiivse GLOBE riigi  kandidatuuri pakkus välja Soome.

4. juuni

  1. Avati GLOBE Euraasia rahvusvaheline õpetajakoolitus.
  2. Svitlana Boychenko (Dr. of geographical science, Institute of geophysics of National Academy of sciences of Ukraine) tegi ettekande kliimamuutustest.
  3. Ton Reckman (Hollandist) tutvustas GLOBE programmi raame käivitatavat Comenius projekti. Osalevad 9 riiki (Horvaatia, Tšehhi, Saksamaa, Ungary, Itaalia, Läti, Hollandi, Norra ja Hispaania)

Peale lõunat toimus 2 paralleelset koolitust:

  1. Atmosfääri ja hüdroloogia mõõtmised – osalesid enamasti Ukraina õpetajad
  2. Interaktiivne MEOSAT. Koolituse viis läbi Chris Stewart ESAst. Osalejad said kopeerida endale koolituse materjalid. Chris Stewart tutvustas ESA kodulehte ja ESA poolt koostatud  praktilisi tegevusi õpetajatele. Viidi läbi kaks praktilist tööd.  Praktilises töös  tuli ära arvata, mis kuupäeval ja mis kellaajal on satelliitfotod tehtud?  Lisategevusi:  http://www.eumetsat.int/Home/index.htm

Näiteks on reaalaja kujutised: http://oiswww.eumetsat.org/IPPS/html/latestImages/EUMETSAT_MSG_RGB-Snow-westernEurope.jpg

3. Teise praktilise töö käigust tehti Kõigepealt õues vaatlusi ja siis võrreldi METEOSAT andmetega ning tehti ilmaennustus.

Tutvustati on-line rakendust aadressilt http://www.asrc.ro/imeteosat_beta/map_view.php. See on väga uus ESA rakendus

Peale lõunat

4. www.eumetsat.int Image gallery – Case Studies. Võrdleme oma koostatud pilti pildiga http://www.wetterzentrale.de/pics/dwdana.html

The weather in the last 24 hours a METEOSAT latest animation

Western Europe

http://oiswww.eumetsat.org/IPPS/html/MSG/IMAGERY/IR039/BW/WESTERNEUROPE/

Central Europe

http://oiswww.eumetsat.org/IPPS/html/MSG/IMAGERY/IR039/BW/CENTRALEUROPE/

Eastern Europe

http://oiswww.eumetsat.org/IPPS/html/MSG/IMAGERY/IR039/BW/EASTERNEUROPE/

5.  Teised ilmakaardid

http://www.ecmwf.int/products/forecasts/d/charts/medium/deterministic/msl_uv850_z

500!Geopotential%20500%20hPa%20and%20Temperature%20at%20850%20hPa!0!

Europe!pop!od!oper!public_plots!2010120700!!/

6. Muud hariduslikud materjalid

www.esa.int/eduspace

Õpetajatele Earth from Space

Environmental Issues  -weather and climate- seal taustainfo, et teha case study, seal erinevad ülesanded, mis nõuavad andmete interpreteerimist mere kõrgus ja temp – paremal

Kasutada tarkvara LeoWorks- see tuleb downloadida

5. juuni

Süsiniku ringe

Koolituse viivad läbi Bára Semeráková (TEREZA Ühendus, Tšehhi) and Zuzanna Lhotakova (Charles Ülikool, Tšehhi)

Praktiline tegevus: Kõik kirjeldavad, kus nad süsinikuga kokku puutuvad. Edasi mängitakse mängu C reisib, joonistatakse C ringe, kõik  täiendavad seda joonist.  Arvutatakse C varu biosfääris. Kõik koostavad oma isikliku C-ringe.

Peale kohvipausi

Arvutiklassis:

1.  Praktiline tegevus: C mudeli kasutamine

Mudel on  aadressil http://forio.com/simulate/sarah.silverberg/biomassmodelonline/simulation

On olemas GLOBE sait, kus sisestad koordinaadid ja saad aasta keskmised temperatuurid, sademed ja bioomi. Biomass accumulation model: Longitude/latitude lookup http://globecarboncycle.unh.edu/cgi-bin/globalclim.pl

2.  Praktiline tegevus – Kui palju C talletunud sinu tagaõues