GLOBE aastakonverents 2023 Riias

16.- 20. oktoobril toimus Riias GLOBE Euroopa ja Euraasia regiooni aastakonverents, mis tõi kokku 75 osalejat 24-st riigist. Kui eelmisel aastal toimus igasügisene kohtumine Horvaatias, siis seekord tervitas GLOBE’i kogukonda Läti. 

Regionaalne kohtumine oli jagatud kaheks osaks: esimesel kahel päeval toimus GLOBE’i koordinaatorite ja asekoordinaatorite kohtumine. Järgmised kolm päeva olid avatud õpetajatele, treeneritele, teadlastele, Ameerika saatkondade esindajatele ning teistele GLOBE’i sõpradele. 

Tony Murphy tervitussõnad. Foto: Merli Ilves

Kohtumise korraldas GLOBE Euroopa ja Euraasia piirkonna koordinatsioonibüroo koostöös GLOBE Euroopa ja Euraasia juhatusega, GLOBE Läti partneritega ning GLOBE peakontoriga USA-s (GIO).

GLOBE koordinaatorite ühispilt. Foto: Lenka Kleger

Ühispilt kõigi osalejatega. Foto: Lenka Kleger

Eestit esindas lausa 6-liikmeline delegatsioon koosseisus:

  • Laura Altin – GLOBE Eesti koordinaator
  • Johanna Raudsepp – GLOBE Eesti asekoordinaator
  • Taimi Veedla – USA saatkonna esindaja Eestis
  • Ülle Kikas – GLOBE töörühma liige (haridus) & esimene GLOBE Eesti koordinaator
  • Merli Ilves – GLOBE Eesti projektijuht
  • Marie Johanna Univer – GLOBE’i treener ja endine GLOBE’i kooli õpetaja

Vasakult: Taimi, Ülle, Marie Johanna, Johanna, Merli. Pildilt puudub Laura. Foto: Reetta Matilainen

Programmist 

Koordinaatorite kohtumise fookuses oli kogemuste jagamine ning uue info jagamine. Kohtumine oli hea võimalus õppida teistelt riikidelt ning vahetada kogemusi GLOBE programmi koordineerimisel erinevates tingimustes. 

Omamoodi keskmes oli ka õpetajate töö märkamine ja tunnustamine. Pikaajalises programmis on järjepidevus oluline ning suur osa sellest lasub õpetajate õlul. GLOBE protokollid on eelkõige tööriist, mida õpetaja saab koolitundides kasutada. GLOBE veebilehel on olemas näiteks kombineeritud protokollid (protocol bundle), millega saab põhjalikumalt ühte teemat uurida. Samuti on tehtud ka andmeteadlikkust toetavad ülesanded (Data Literacy Toolkit), mida saab GLOBE.gov lehe kaudu kasutada. 

Oli tore näha mitmeid koostööprojekte GLOBE riikide vahel. Näiteks Malta, Holland, Prantsusmaa ja Iirimaa on oma koolides mõõtnud õhukvaliteeti ja võrrelnud tulemusi omavahel. Lisaks julgustati õpilasi ka tegema GLOBE mõõtmisi oma kooli ümbruses ning nende tulemuste põhjal algatama projekte, et kooli ümbrust parandada (nt Iirimaa). 

Tutvustame GLOBE uudiseid ja võimalusi lähemalt ka GLOBE’i aastaseminaril novembri lõpus.

GLOBE market

Üheks kohtumise väga huvitavaks osaks oli GLOBE market. See oli messiformaadis tegevus, kus kõik registreerunud said huvilistele tutvustada mõnda oma GLOBE’i tegevust, projekti või head praktikat, millest teised võiksid inspiratsiooni saada. Messi eesmärgiks oli vahetada ideid ja kogemusi, mida on võimalik GLOBE’is teha. 

Näiteid GLOBE marketist. Foto: Johanna Raudsepp.

Äärmiselt põnev oli kuulda hollandlaste sniffler-bike projektist, mille raames õpilased sõidavad ratastega, kuhu on paigaldatud peente osakeste (particulate matter) tuvastaja ning millega mõõdeti linnade õhukvaliteeti. 

Hispaania õpilased tegid koostööd Argentiinaga fenoloogiauuringus ja võrdlesid tulemusi üksteise riikides. Tšehhid tutvustasid mikroplastiuuringut ning lasid kõigil proovida ka mikroplasti määramist. 

Merli Ilves tutvustas marketil Eestis läbiviidud projekti “Ida-Virumaa õpetajate integreerimine Eesti õpetajate kogukonnaga”, mida toetas USA saatkond Eestis. Teema oli külastajate jaoks väga huvitav ning nii mõnigi huviline sai mõne üllatusliku aspekti võrra targemaks. 

Eesti laud. Foto: Merli Ilves

Töötoad

Töötubade valik oli väga lai ning kaetud sai terve hulk GLOBE’i jaoks vajalikke teemasid (korraga toimus tervelt neli paralleelsessiooni).

Mõned näited töötubadest, kus Eesti esindajad osalesid:

Linnateadus – süsinikupositiivne linn

Tegime ajurünnaku seoses märksõnadega, mis seostuvad sõnakombinatsiooniga CARBON POSITIVE. Pärast lühikest mõttetööd järgnes praktiline pool, kui väikestes gruppides uudistati toimumiskoha õuepiirkonda ja loetleti erinevaid süsinikuallikaid, mida sealses keskkonnas leidus. Seejärel järgnes arutelu, kuidas neid allikaid muuta hoopis süsiniku talletajaks. 

Foto: Merli Ilves

CO2 monitoorimine ja teised kliimamuutustega seotud õppetegevused

Huvitava töölehe alusel tegime jälle õuesõppe vormis mitmeid mõõtmisi CO2 anduritega, kus võrdlesime tulemusi vegetatsiooni läheduses ning asfaltkattega aladel. Lisaks mõõtsime puude kõrgust ja seal talletatava süsinikku hulka ning lisaks tegime praktilise tööna uurimuse vee imendumise osas tallatud ja tallamata pinnase puhul. Lisaks vee imendumine samblikus, mullas ja saepurus ning seoses põudadega Euroopas. 

Praktiline töötuba. CO2 monitoorimine õueoludes. Puu kõrguse mõõtmine ja süsiniku sisalduse arvutamine. Põuaga seotud eksperimendid. Vee imendumine erinevas pinnases. Fotod: Merli Ilves

GLOBE Observer äpi testimine mõõtmiste abil – tegime ühise tiimi, käisime mõõtmas puid ja võrdlesime üksteise tulemusi ning analüüsisime sealsete erinevuste põhjuseid. Lisaks tegime pilvede mõõtmised ning hiljem vaatasime, kuidas on võimalik kõigi osalejate tulemusi näha ja kasutada. 

Pilvede vaatlemine Observeri abil. Foto: Merli Ilves

Metsatulekahju prognoosimine

Horvaatia õpetajad tutvustasid laiendust juba GLOBElastele tuttavale biosfääri ja maakatte protokollile, mille abil saab tuvastada, kas uuritav ala on potentsiaalne koht, kust võiks alguse saada metsatulekahju või maastikupõleng – Euroopa ekstreemsete põudade ja üldiste kliimamuutuste seisukohalt väga oluline teave.  Lisaks maakatte klassifitseerimisele tuleb uue protokolli laienduse kohaselt loendada kaheksal transektil kuivanud oksad ja väiksemad puutükid, mis tulekahju korral võtavad kergesti tuld. 

Õhtuprogramm

Kohalik folkansambel “Kannel”. Foto: Merli Ilves

Lisaprogramm: Koolikülastus + Daugava rahvuspargi külastus

Laupäeval korraldati bussiekskursioon Malpilsi keskkooli, mis on u 300 õpilasega GLOBE kool ning mis lähtub enda tegevuses keskkonnasäästlikust eluviisist. GLOBElased võeti vastu kohvi ja koogiga, millele järgnes rahvatantsu ja -muusikaprogramm. Õpilased tutvustasid külalistele praktilisi ülesandeid, mida nad on loodusainetes on teinud ning andsid ülevaate kohalikust koolielust.

Edasi liiguti Siguldasse ja Gauja rahvusparki, kus veedeti karge pärastlõuna matkarajal – sooja sai imemaitsvast kõrvitsapüreesupist – ning hariduslikus loodusmajas, mis on võrreldav Eesti RMK teabepunktidega.

Malpilsi kooli külastus. Foto: Marie Johanna Univer

Gauja rahvuspark. Foto: Marie Johanna Univer

Kokkuvõtvad emotsioonid – oli väga värskendav kohtuda erinevate riikide esindajatega ja kuulda nende huvitavaid kogemusi GLOBE’i tegevusmaastikul. Samuti lõime nii mõnegi kontakti, kellega tulevikus huvitavaid koostööprojekte läbi viia. 

Innustame kindlasti teisi Eesti õpetajaid tulevastest aastaseminaridest osa võtma. Inglise keele oskus tuleb üritusel kasuks, kuid ei takista toredat osavõttu ja teiste osalejatega kogemuste vahetamist!

Ingliskeelne kokkuvõte üritusest on leitav ka globe.gov kodulehel – 2023 GLOBE Regional Meeting for Europe and Eurasia October 16-20, Riga, Latvia

Leave a Comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga